Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa  zdobywa co roku coraz większe grono zwolenników jako alternatywa dla leasingu czy kredytu bankowego. Jest to produkt finansowy będący odpowiedzią branży leasingowej na potrzebę klientów.

Przedmiot finansowania stanowi środek trwały Pożyczkobiorcy. W związku z tym nie ponosi się kosztu wykupu sprzętu po zakończeniu spłaty pożyczki i nie zachodzi potrzeba przeniesienia własności.

Koszt Pożyczkobiorcy stanowią odpisy amortyzacyjne oraz część odsetkowa miesięcznej raty jak również koszty użytkowania finansowanego aktywa.

Podatek VAT podlega odliczeniu po stronie Pożyczkobiorcy na przewidzianych prawem podatkowym zasadach.

Pożyczka leasingowa może być idealnym uzupełnieniem transakcji finansowanych przy udziale różnego rodzaju dotacji tam gdzie wymogiem jest aby finansowane aktywo należało do przedsiębiorcy.

Zalety  pożyczki leasingowej:

 • Atrakcyjna dla Pożyczkobiorców będących beneficjentami dotacji, której warunki powodują, że musi on być właścicielem finansowanego przedmiotu
   
 • Atrakcyjna dla przedmiotów objętych podatkiem VAT innym niż 23%
   
 • Atrakcyjna dla podmiotów nie będących płatnikami podatku VAT
   
 • Umożliwia dokonywanie odpisów amortyzacyjnych po stronie Pożyczkobiorcy
   
 • Elastyczność w zakresie okresu trwania umowy z uwagi na brak ograniczeń prawnych
   

Ostateczny wybór formy finansowania należy do przedsiębiorcy, tylko on jest w stanie zdecydować jaka forma będzie najkorzystniejsza, biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności, przewidywany okres użytkowania aktywa mającego być przedmiotem finansowania oraz aspekty finansowe.

Nasi Doradcy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania aby ułatwić wybór formy finansowania.

Chciałbyś otrzymać pełną ofertę leasingu?

Pomożemy Ci wybrać najlepszą formę finansowania :)

Skontaktuj się z nami!

Zapytaj o leasing

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące oferty leasingu:

?Na jaki okres mogę zawrzeć umowę leasingu?

?Jaki jest maksymalny wiek maszyny, którą mogę sfinansować?

?Jakie dokumenty będą potrzebne podczas wnioskowania o finansowanie?

Dowiedz sie więcej

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.