Pytania i odpowiedzi

Samochody osobowe i ciężarowe

Na jaki okres mogę zawrzeć umowę leasingu?
X
Okres finansowania zależy od stawki amortyzacji Przedmiotu Leasingu. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym doradcą
Jaką minimalną opłatę wstępną muszę wnieść?
X
Opłata wstępna może wynosić od 0% do 45%.
Jakie inne pojazdy mogę sfinansować w tej kategorii?
X
Oprócz samochodów osobowych i ciężarowych finansujemy również np. motocykle czy quady.
Jaki jest maksymalny wiek samochodu, który mogę sfinansować?
X
Maksymalny wiek pojazdu uzależniony jest od jego typu przeznaczenia. Wiek finansowanego pojazdu może wynosić nawet kilkanaście lat. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym doradcą.

 

 

Maszyny i urządzenia

Jakie maszyny mogę sfinansować?
X
Finansujemy maszyny nowe i używane wykorzystywane w zdecydowanej większości branż produkcyjnych i usługowych. Wśród urządzeń, które możesz sfinansować są: maszyny i urządzenia do obróbki metali, drewna, kamienia, tworzyw sztucznych, linie technologiczne, fotowoltaika i wiele innych, w tym również nietypowych i innowacyjnych.
Jaki jest maksymalny wiek maszyny, którą mogę sfinansować?
X
Maksymalny wiek maszyny zależy od rodzaju i przeznaczenia Przedmiotu Leasingu. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym doradcą.
Czy jest możliwe uzyskanie finansowania dla firm, które dopiero rozpoczynają swoją działalność?
X
Z leasingu maszyn mogą skorzystać przedsiębiorstwa działające przez co najmniej 12 miesięcy.

 

Ciągniki i naczepy

Czy mogę sfinansować również ciągniki i naczepy używane?
X
Jak najbardziej, finansujemy również ciągniki i naczepy używane. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym doradcą.
Na jaki okres mogę zawrzeć umowę leasingu?
X
Okres finansowania zależy od stawki amortyzacji Przedmiotu Leasingu. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym doradcą.

 

Fotowoltaika

Na jaki okres mogę zawrzeć umowę finansowania fotowoltaiki?
X
Maksymalny okres finansowania wynosi 8 lat.
Jakie dokumenty będą potrzebne podczas wnioskowania o finansowanie?
X
Dokumenty niezbędne w procesie wnioskowania o finansowanie to:
- wniosek oraz aktualne dokumenty finansowe
- specyfikacja przedmiotu leasingu
Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym doradcą.
Czy mogę sfinansować instalację na dzierżawionej nieruchomości?
X
Oczywiście, wymagana jest pisemna zgoda właściciela nieruchomości.
Czy jest możliwe uzyskanie finansowania dla firm, które dopiero rozpoczynają swoją działalność?
X
Z leasingu fotowoltaiki mogą skorzystać przedsiębiorstwa działające przez co najmniej 12 miesięcy.

 

Ubezpieczenia

Jak wygląda oferta ubezpieczenia?
X
Dowiedz się więcej o naszej ofercie ubezpieczeń tutaj (przekierowanie do części o ubezpieczeniach) lub skontaktuj się z naszym doradcą.

 

Chciałbyś otrzymać pełną ofertę leasingu?

Pomożemy Ci wybrać najlepszą formę finansowania :)

Skontaktuj się z nami!

Zapytaj o leasing

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące oferty leasingu:

?Na jaki okres mogę zawrzeć umowę leasingu?

?Jaki jest maksymalny wiek maszyny, którą mogę sfinansować?

?Jakie dokumenty będą potrzebne podczas wnioskowania o finansowanie?

Dowiedz sie więcej

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.