Pytania i odpowiedzi

Samochody osobowe i ciężarowe

 
Na jaki okres mogę zawrzeć umowę leasingu?
Okres finansowania zależy od stawki amortyzacji Przedmiotu Leasingu. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym doradcą.
 
Jaką minimalną opłatę wstępną muszę wnieść?
Opłata wstępna może wynosić od 0% do 45%.
 
Jakie inne pojazdy mogę sfinansować w tej kategorii?
Oprócz samochodów osobowych i ciężarowych finansujemy również np. motocykle czy quady.
 
Jaki jest maksymalny wiek samochodu, który mogę sfinansować?
Maksymalny wiek pojazdu uzależniony jest od jego typu przeznaczenia. Wiek finansowanego pojazdu może wynosić nawet kilkanaście lat. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym doradcą.

 

 

Maszyny i urządzenia

 
Jakie maszyny mogę sfinansować?
Finansujemy maszyny nowe i używane wykorzystywane w zdecydowanej większości branż produkcyjnych i usługowych. Wśród urządzeń, które możesz sfinansować są: maszyny i urządzenia do obróbki metali, drewna, kamienia, tworzyw sztucznych, linie technologiczne, fotowoltaika i wiele innych, w tym również nietypowych i innowacyjnych.
 
Jaki jest maksymalny wiek maszyny, którą mogę sfinansować?
Maksymalny wiek maszyny zależy od rodzaju i przeznaczenia Przedmiotu Leasingu. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym doradcą.
 
Czy jest możliwe uzyskanie finansowania dla firm, które dopiero rozpoczynają swoją działalność?
Z leasingu maszyn mogą skorzystać przedsiębiorstwa działające przez co najmniej 12 miesięcy.

 

Ciągniki i naczepy

 
Czy mogę sfinansować również ciągniki i naczepy używane?
Jak najbardziej, finansujemy również ciągniki i naczepy używane. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym doradcą.
 
Na jaki okres mogę zawrzeć umowę leasingu?
Okres finansowania zależy od stawki amortyzacji Przedmiotu Leasingu. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym doradcą.

 

Fotowoltaika

 
Na jaki okres mogę zawrzeć umowę finansowania fotowoltaiki?
Maksymalny okres finansowania wynosi 8 lat.
 
Jakie dokumenty będą potrzebne podczas wnioskowania o finansowanie?
Dokumenty niezbędne w procesie wnioskowania o finansowanie to:
- wniosek oraz aktualne dokumenty finansowe
- specyfikacja przedmiotu leasingu
Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym doradcą.
 
Czy mogę sfinansować instalację na dzierżawionej nieruchomości?
Oczywiście, wymagana jest pisemna zgoda właściciela nieruchomości.
 
Czy jest możliwe uzyskanie finansowania dla firm, które dopiero rozpoczynają swoją działalność?
Z leasingu fotowoltaiki mogą skorzystać przedsiębiorstwa działające przez co najmniej 12 miesięcy.

 

Ubezpieczenia

 
Jak wygląda oferta ubezpieczenia?
Dowiedz się więcej o naszej ofercie ubezpieczeń tutaj (przekierowanie do części o ubezpieczeniach) lub skontaktuj się z naszym doradcą.

 

Chciałbyś otrzymać pełną ofertę leasingu?

Pomożemy Ci wybrać najlepszą formę finansowania :)

Skontaktuj się z nami!

Zapytaj o leasing

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące oferty leasingu:

?Na jaki okres mogę zawrzeć umowę leasingu?

?Jaki jest maksymalny wiek maszyny, którą mogę sfinansować?

?Jakie dokumenty będą potrzebne podczas wnioskowania o finansowanie?

Dowiedz sie więcej

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.