Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności – zasady przetwarzania danych Użytkowników


 

 1. Definicje:


 

 1. BLEP/Spółka – administratorem Państwa danych osobowych, to znaczy podmiotem, który samodzielnie decyduje o tym w jakim celu i jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe, jest BOŚ Leasing – EKO Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-832), przy ul. Żelaznej 32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336182, posiadającą NIP 5252462903, kapitał zakładowy 37 127 800 zł (w całości opłacony).

 1. Polityka prywatności – niniejszy dokument.

 1. Strona internetowa – strona internetowa Spółki dostępna pod adresem: https://bosleasingekoprofit.pl/.

 1. Użytkownik – osoba odwiedzająca Stroną internetową Spółki lub korzystająca z usług i funkcjonalności oferowanych i zapewnianych przez Spółkę za pośrednictwem Strony internetowej.


 

 1. Kontakt z Spółką jest możliwy:

                  I. listownie - pod adresem korespondencyjnym:

BOŚ Leasing – EKO Profit Spółka Akcyjna

ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.

 

                 II. telefonicznie pod numerem: +48 22 850 85 90;

                III. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: https://bosleasingekoprofit.pl/formularz_kontaktowy.html.


 

 1. Przetwarzamy Państwa dane podane w związku z korzystaniem przez Państwa z usług dostarczanych za pośrednictwem Strony internetowej oraz Państwa aktywnością na Stronie internetowej. Z tego względu przetwarzamy dane, które są niezbędne do świadczenia usług za pośrednictwem Strony internetowej.

 

 1. Spółka przetwarzana dane wyłącznie w niezbędnym do tego zakresie. Dane stanowią informacje, które dotyczą odwiedzin na Stronie internetowej i są informacjami dostarczanymi z tzw. plików cookies (z ang. Ciasteczka, czyli niewielkie pliki tekstowe wykorzystywane do zbierania informacji w przeglądarkach internetowych). Przetwarzanie danych odbywa się w sposób dobrowolny i zależy od konfiguracji dotyczącej cookies, o której mowa w pkt 11 poniżej. Przetwarzanie przez Spółkę danych nie mają na celu identyfikacji Użytkownika. Dane dotyczą takich informacji jak:

 

 1. IP urządzenia (komputer, laptop, smartphone, tablet) za pośrednictwem, którego odwiedzają Państwo Stronę internetową,

 2. pamięć podręczna urządzenia za pośrednictwem, którego odwiedzają Państwo Stronę internetową (są to dane udostępnione w historii przeglądania i dane zbierane podczas Państwa aktywności w usługach dostępnych na Stronie internetowej),

 3. danych o lokalizacji, które generowane są przez urządzenie,

 4. dane o przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystają,

 

 1. W ramach przetwarzania danych, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej, Spółka ponadto korzysta ze standardowych narzędzi i rozwiązań technologicznych dostarczanych przez takich dostawców jak Google.

 

 1. Przetwarzanie Państwa danych wskazanych w pkt 4 powyżej jest niezbędne ze względu na uzasadniony interes Spółki, polegający na zapewnieniu jak najwyższej jakości świadczonych usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i jest związany z:

 

 1. świadczeniem usług drogą elektroniczną, które obejmują treści udostępnione na Stronie internetowej (np. klikanie przez Państwa w reklamy i banery Spółki, przy składaniu przez Państwa zapytania o produkty oferowane przez BLEP lub korzystania z formularza kontaktowych),

 2. zapewnieniem odpowiedniej jakości i ulepszaniem jakości usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem Strony internetowej,

 3. dokonaniem właściwej konfiguracji Strony internetowej,

 4. informowaniem o marce lub produktach Spółki,

 5. tworzeniem statystyk Strony internetowej,

 6. tworzeniem statystyk przepływu Użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi,

 7. zbieraniem informacji na temat ruchu na Stronie internetowej

 8. zbieranie informacji na tematu źródła ruchu na Stronie internetowej.


 

 1. Szczegółowy opis dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych w tym informacje o celach przetwarzania danych, zakresie przetwarzanych danych, odbiorcach danych i przysługujących Państwu prawach został wskazanych poniżej:


Zasady przetwarzania danych osobowych danych osobowych


 

 1. W związku z realizacją usług za pośrednictwem Strony internetowej, Spółka korzysta z usług podmiotów zapewniających administrowanie Stroną internetową oraz świadczących usługi hostingu. Państwa dane mogą być ujawniane podmiotom, z których usług Spółka korzysta.


 

 1. Dane dotyczące cookies przechowywane są przez Spółkę przez okres 24 godzin bądź przez okres trwania odwiedzin na Stronie internetowej (okres sesji) lub w przypadku cookies przetwarzanych przy wykorzystaniu mechanizmów dostarczanych przez Google Analytics, przez standardowy okres 2 lat od momentu zebrania danych tj. od momentu odwiedzenia Strony internetowej przez Państwa.


 

 1. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz do państw spoza EOG.


 

 1. Mają Państwo możliwość konfiguracji plików cookies za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają. Możliwość i sposób wyłączenia cookies uzależniony jest od wykorzystywanej przeglądarki. Poniżej znajdują się adresy stron internetowych dostawców, na których została opisana możliwość wyłączenia plików cookies:


 

 1. Mozilla Firefox:

http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek,


 

 1. Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,


 

 1. Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d ,


 

 1. Opera:

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies ,


 

 1. Safari:

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac


 

 1. Microsoft Edge:

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies.


 

 1. Spółka dokłada najwyższych starań w celu zapewnienia aktualności niniejszej Polityki prywatności oraz dokonuje jej okresowego przeglądu i aktualizacji.

Chciałbyś otrzymać pełną ofertę leasingu?

Pomożemy Ci wybrać najlepszą formę finansowania :)

Skontaktuj się z nami!

Zapytaj o leasing

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące oferty leasingu:

?Na jaki okres mogę zawrzeć umowę leasingu?

?Jaki jest maksymalny wiek maszyny, którą mogę sfinansować?

?Jakie dokumenty będą potrzebne podczas wnioskowania o finansowanie?

Dowiedz sie więcej

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.