BOŚ Leasing nagrodzony za wspieranie EKO inwestycji Laurem Klienta 2023.

BOŚ Leasing, został uhonorowany prestiżowym Złotym Laurem Klienta 2023 za swój wkład we wspieranie ekologicznych inwestycji!

Grafika

Złoty Laur Klienta 2023 został wręczony na podstawie opinii Klientów, którzy oceniali różne aspekty działalności leasingowej, w tym jakość obsługi, innowacyjność oferty, a przede wszystkim wkład w ochronę środowiska. Tegoroczne wyróżnienie pokazuje, że jako BOŚ Leasing jesteśmy liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, którego działania przekładają się na realną zmianę w sektorze finansowym.

Rynek finansowy zdecydowanie ewoluuje w stronę zrównoważonego rozwoju, a Grupa BOŚ od lat jest na czele tej zmiany. Świadomość ekologiczna klientów rośnie, a korporacje coraz częściej poszukują możliwości finansowania projektów, które wpływają na poprawę jakości środowiska.

Laur Klienta to jedno z najważniejszych wyróżnień w branży usługowej, które od lat docenia najbardziej innowacyjne i skuteczne firmy w Polsce. Konkurs jest unikalny ze względu na to, że to Klienci decydują o przyznaniu nagrody poprzez ocenę jakości usług, innowacyjności, etyki biznesowej, a także wkładu firmy w społeczność i środowisko.

Każdego roku setki firm z różnych sektorów rywalizują o ten prestiżowy tytuł, a zwycięzcą zostaje ta firma, która zdobyła najwięcej pozytywnych ocen i poleceń od swoich klientów. Wyróżnienie to jest dowodem na zaufanie klientów i ich zadowolenie z usług firmy, a także na jej wyjątkowe osiągnięcia i rozwiązania, które potrafią sprostać ciągle wzrastającym oczekiwaniom.

Dziękujemy za to wyróżnienie i cieszymy się, że nasze działania są doceniane!

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.